Make your own free website on Tripod.com
 

Het Festival

Doel / Motto / Uitgangspunten

Het festival beoogt een (visuele) dialoog te zijn over schilderkunst en schilderkunstige opvattingen, waarin verbeeldingskracht, creativiteit en passie centraal staan.
Meer specifiek gaat het festival over tijd. De tijd die het kost een schilderij te maken valt in Noordwijk samen met het streven haar vast te leggen als ‘laatste zomer van de eeuw’.
De visuele uitgangspunten tijdens het festival in Noordwijk zijn: het dorp (van zowel Noordwijk a/Zee als van Noordwijk Binnen), de boulevard, het strand en het duinlandschap.
 

Regels

Het Noordwijk Zomer Schilder Festival laat alle schilderkunstige opvattingen toe, variërend van het strikte schilderen naar de waarneming tot alle mogelijke vrijere interpretaties. Het festival kent twee regels: ieder werk dient tijdens het festival in Noordwijk te ontstaan en ieder werk dient Noordwijk en omgeving als uitgangspunt te hebben.
 

Noordwijk Painting Award

De inzet van het Noordwijk Zomer Schilder Festival is de Noordwijk Painting Award, de prijs voor de beste bijdrage aan het festival. Deze wordt op de laatste festivaldag tijdens de opening van de eindtentoonstelling ‘Noordwijk Painting Award’ in De Oude Kapel uitgereikt.
 

Tentoonstellingen

Om het publiek te informeren zal Expozee voorafgaand aan het festival twee tentoonstellingen organiseren die een keuze vormen uit de deelnemers aan het festival. Tijdens het festival is hier werk te zien van alle genodigde festivaldeelnemers. Dit werk is voorafgaand aan het festival ontstaan.
In de op te zetten Festivaltent is de tentoonstelling ‘Nat en Vers’ te zien, een van uur tot uur veranderende en in omvang toenemende presentatie met de laatste ontwikkelingen van het festival: ieder schilderij dat tijdens het festival ontstaat wordt hierin direct na voltooiing, nat en wel, opgenomen.
 

Kwaliteit

Het Noordwijk Zomer Schilder Festival beoogt een festival te zijn van kwalitatief hoogstaand niveau en van landelijke uitstraling. De kwaliteit wordt bewaakt door een keuze commissie en een onafhankelijke jury. De keuze commissie bepaalt welke kunstenaars voor het festival worden uitgenodigd; de onafhankelijke jury bepaalt welke kunstenaar er in aanmerking komt voor de Noordwijk Painting Award en wie er aan de eindtentoonstelling mogen deelnemen.
 

Doelgroep

De deelnemersdoelgroep van het festival is de professionele schilder. Hieronder kunnen kunstenaars worden verstaan als Peter Klashorst, Jurriaan van Hall en Ernst Voss, die het schilderen naar de waarneming als uitgangspunt hebben, kunstenaars als Frans Franciscus, Catherine Howe en Kiki Lamers die meer conceptueel georiënteerd zijn, maar ook schilders die een non-figuratieve visie op de werkelijkheid hebben. Ook zullen enkele buitenlandse kunstenaars worden benaderd om aan het festival deel te nemen.
De doelgroep van het randprogramma wordt gevormd door studenten van kunstacademies, jonge veelbelovende schilders, amateurs en liefhebbers, inwoners, vakantiegangers en kinderen.
Tot de publieksdoelgroep van zowel festival als randprogramma wordt de relatief kleine groep gerekend van critici, kunstenaars, verzamelaars, vertegenwoordigers van musea, cultureel geïnteresseerden, vrienden en kennissen van de deelnemers en de grote groep van inwoners, vakantiegangers en dagrecreanten.
Het festival zal een open karakter dragen en laagdrempelig zijn. Hierdoor zal het een bijdrage leveren aan zowel het afbreken als het in stand houden van de mythe van de schilderkunst. Enerzijds zal het schilderkunstige discours zich vermengen met het gekeuvel van dagjesmensen; de geur van terpentine opgaan in die van patat en haute cuisine en het smaakgevoel heen en weer geslingerd worden bij de aanblik van subtiele schilderijen en lawaaierige T-shirts. Anderzijds zal de toeschouwer betoverd raken door het mysterie van het ontstaan van ieder nieuw schilderij.

--->>>TERUG naar titelpagina <<<---