Make your own free website on Tripod.com
 

Samenwerking, organisatie, personele bezetting en taakomschrijving.


Samenwerking

Het organiseren van een festival kan niet zonder een intensieve samenwerking met plaatselijke organisaties. De Noordwijkse Stichting Expozee nodigde het Instituut uit om samen met haar het festival te organiseren. Expozee realiseert sinds 1995 het gemeentelijke expositiebeleid en organiseert sindsdien tentoonstellingen in de plaatselijke Oude Kapel.
De samenwerking met Stichting Straattheater Festival Noordwijk, waarvan de activiteiten deels zullen samenvallen met het Schilder festival, maakt het onder meer mogelijk een gezamenlijke publiciteitsstrategie op te stellen om de doelgroep van het festival beter te informeren en te enthousiasmeren. Ook zal de VVV Noordwijk en enkele hotels bij de samenwerking worden betrokken.

Algehele organisatie

Amsterdams Instituut voor Schilderkunst in samenwerking met Stichting  Expozee en Stichting Straattheater Festival Noordwijk.

Organisatie tentoonstellingen De Oude Kapel en Herenkamer

Stichting Expozee draagt zorg voor de organisatie, inrichting en personele bezetting van de tentoonstellingen in De Oude Kapel en de Herenkamer.

Organisatie en inrichting festivaltent

Het Amsterdams Instituut voor Schilderkunst draagt zorg voor de inrichting en personele bezetting van de festivaltent. Taken: inrichting tentoonstelling, inschrijving deelnemers randprogramma, verkoop schildersmateriaal, verzamel- en vertrekpunt activiteiten randprogramma.

Keuze commissie

Het is de taak van de keuze commissie deelnemers te selecteren voor het Noordwijk Zomer Schilder Festival.
De commissie bestaat uit drie personen van landelijke reputatie op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst met als specialisme hedendaagse schilderkunst, aangevuld met één deskundige namens Expozee en één deskundige namens het Amsterdams Instituut voor Schilderkunst.
De veertig genodigde deelnemers aan het festival worden deels via open inschrijving geworven en deels à titre personel.
Indien de kwaliteit van een deelnemer aan het randprogramma in de ogen van de commissie heel hoog is, mag het tijdens het festival bij hoge uitzondering aan hem of haar de status van ‘festivaldeelnemer’ worden toegekend.

Jury Noordwijk Painting Award

Taakomschrijving: het selecteren van de werken die in aanmerking komen voor de tentoonstelling ‘Noordwijk Painting Award: the nominees’. Onder de geselecteerde kunstenaars is één winnaar. Hij of zij ontvangt de ‘Noordwijk Painting Award’. Daarnaast mogen er maximaal drie eervolle vermeldingen worden toegekend. De tentoonstelling mag aangevuld worden met werk dat in de ogen van de jury niet ontbreken mag. Tijdens de opening van de tentoonstelling leest de voorzitter van de jury het juryrapport voor. De jury bestaat uit drie personen van landelijke reputatie op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst met als specialisme hedendaagse schilderkunst.

Internetfestival

Het ontwerp en het bijhouden van de web site zal worden uitbesteed aan een professioneel buro. Het aanleveren van het basismateriaal geschiedt door het Amsterdams Instituut voor Schilderkunst. Het documenteren van het festival (het digitaal opnemen van tijdens het festival ontstane schilderijen, het noteren van de bijbehorende gegevens en het geschikt maken daarvan voor opname op de website) gebeurt door een fotograaf en een assistent.

Windscherm strand tentoonstelling

De inschrijving voor de windscherm strand tentoonstelling vindt plaats in de festivaltent. De ‘inrichting’ en bewaking van de tentoonstelling gebeurt door een commissie van 3 personen onder leiding van het Amsterdams Instituut voor Schilderkunst.

Master class, strandschildertochten, basiscursus schilderen, schilderen voor kinderen

Het cursus programma wordt georganiseerd en begeleid door het Amsterdams Instituut voor Schilderkunst.
 


--->>>TERUG naar titelpagina <<<---